JGLOBAL_ARTICLES

 


Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Podprogram 2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli z terenu diecezji kieleckiej Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)  i Ośrodków Pomocy Społecznych (OPS) dotyczące  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Termin:

15.09.2017r. Proszowice ul. Kolejowa 4 (woj. małopolskie) godz. 11.00                      

18.09.2017r. Kielce ul. Wesoła 54, godz. 11.00

Chętne Organizację mogą jeszcze zgłosić swój akces.

Informacji udziela p. Renata Kaczmarczyk- koordynator programu tel. 784597557

 


 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

Pożyteczne linki:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2017.

Film Informujący PO PŻ 2014 - 2020.


 

DO POBRANIA - PLAKAT DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI


Data publikacji: 15 września 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2017

CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi transportowe - przewóz artykułów spożywczych suchych pakowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Podprogram 2017 realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 

Data publikacji: 29 września 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/8/2017

CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


 

Free business joomla templates