JGLOBAL_ARTICLES

„Aktywni – nie wykluczeni”

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ realizuje od maja 2017 w Centrum Integracji Społecznej projekt „Aktywni – nie wykluczeni” w ramach umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim.

Celem projektu jest zwiększenie gotowości do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej przez 15 osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Miasta Kielce i powiatu kieleckiego poprzez udział tych osób w pakiecie zajęć edukacyjno-uspołeczniających.

Uczestnicy projektu dotychczas brali już udział w trwających 48 godzin „Warsztatach podstawowej obsługi komputera i Internetu”, korzystali również ze wsparcia doradczego, psychoterapeutycznego, prawnego czy terapeuty ds. uzależnień prowadzonego zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Wsparcie to będzie kontynuowane do końca roku.

Uczestnicy projektu będą brali również udział w organizowanych  pod opieką Asystenta oraz wolontariuszy  wyjściach uspołeczniających do kina czy teatru.

Podczas warsztatów i wyjść Uczestnicy projektu  mają zapewniony poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

„PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2017 R.”

 

Free business joomla templates