JGLOBAL_ARTICLES

Wakacyjna Akcja Caritas już za nami

Ostatni turnus kolonii powrócił z Chłapowa do Kielc w dniu 31 sierpnia. W tym roku zorganizowano 7 turnusów, w tym 1 w Pogorzelicy, 3 w Chłapowie koło Władysławowa, 2 w Zakopanem i jeden w Kaczynie koło Daleszyc, na którym wypoczywały także dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi.  W sumie z oferty kolonii letnich przygotowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej skorzystało ok. 650 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenów diecezji kieleckiej, w tym 50 dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. Jak co roku na koloniach posługiwali, w większości jako wolontariusze: kierownicy (7 osób), wychowawcy (45 osób), animatorzy muzyczni (5 osób), pielęgniarki (5 osób) i duszpasterze (7 osób). Na koloniach realizowane były programy wychowawcze z elementami profilaktyki opracowane przez pracowników i wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach zatytułowane. Pierwszy "Być dobrym jak chleb"  nawiązuje do Roku św. Brata Alberta i zgodnie z życiem tego Świętego inspirował do czynienia dobra, odkrywania i rozwijania talentów oraz do brania odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę. Turnus w Pogorzelicy realizowany był pod nazwą "Wstań z kanapy, załóż buty wyczynowe". Program kolonii zakładał aktywizację dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie postaci znanych społeczników, których przykład pociąga do rozwoju własnych zainteresowań i zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego. Dzieci podczas wypoczynku miały także szansę zwiedzić atrakcje Podhala, zabytki Trójmiasta i okolic oraz poznać piękno Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej. W Kaczynie przez dwa dni gościł Naukobus z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzieci przebywające na koloniach mogły pod okiem animatorów uczestniczyć w ciekawych zajęcia edukacyjnych.

Kolonie były współfinansowane ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Krakowie oraz  przy współpracy  z samorządami Gmin Jędrzejów, Miechów, Słomniki, Proszowice, Wodzisław, Bieliny i Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom” z Buska-Zdroju.

Ofertę kolonijną uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. Półkolonie przeprowadzone zostały w Ognisku Wychowawczym Caritas im. bł. E. Bojanowskiego w Jędrzejowie. Zrealizowano tam 3 turnusy dwutygodniowe dla łącznie 180 dzieci. Ciekawy program wakacyjny realizowały również świetlice środowiskowe w Kielcach, Chmielniku, Proszowicach, Mniowie, Ślęcinie i Desznie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. W całość zajęć wplecione zostały działania profilaktyczne. Z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 240 podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali Wakacyjną Akcję Caritas, a szczególnie darczyńcom, samorządowcom oraz wolontariuszom.

Free business joomla templates