JGLOBAL_ARTICLES

PROJEKT CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ pn. „AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE”

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie 3 powiatów woj. świętokrzyskiego – kieleckiego grodzkiego, kieleckiego ziemskiego, buskiego do BEZPŁANTEGO udziału w projekcie „AKTYWNOŚĆ TO ŻYCIE” realizowanego w okresie od 01.07.2017 r. do 30.10.2017 r. w ramach umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej grupy osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez  prowadzenie działań o charakterze rehabilitacyjnym, służącym nabywaniu, rozwijaniu  i podtrzymywaniu umiejętności koniecznych do samodzielnego funkcjonowania tych osób.

Proponowane działania projektowe:

  • zajęcia terapeutyczne,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • wyjścia edukacyjno-uspołeczniające.

 

ORGANIZUJEMY

Pod opieką Animatorów grupy wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, na basen oraz spotkania integracyjne (zabawy taneczne, ruchowe, ogniska), wspólne zabawy  i konkursy.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KIELCACH
Kielce, ul. Urzędnicza 16 a (powiat kielecki grodzki, kielecki ziemski), tel. 41 345-21-40, 784-531-928.

DOM OPIEKI W RATAJACH
Rataje Słupskie 39 b, 28-130 Pacanów, Tel. 41 376-54-70 (powiat buski).

 

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2017 r.

Free business joomla templates