JGLOBAL_ARTICLES

Powstaną nowe mieszkania wspierane

Caritas Kielecka planuje uruchomienie kolejnych mieszkań wspieranych – formy mieszkalnictwa chronionego skierowanego do osób zagrożonych bezdomnością lub chcących wyjść z bezdomności. 10 mieszkań powstanie w miejscowości Gorzków gm. Kazimierza Wielka, schronienie będzie mogło w nich znaleźć ok. 20 osób zmagających się z trudną sytuacją życiową. Każde z mieszkań będzie się składać z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz przedpokoju, będą mogły w nich zamieszkiwać również rodziny. Pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobne mieszkania funkcjonują już w Kielcach, Piasku Wielkim oraz Kidowie.

Mieszkania powstaną w ramach projektu pn. „NOWE JUTRO” którego głównym celem jest zmniejszenie skali bezdomności poprzez rozwój i wzmocnienie sieci placówek pomocowych na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku.

W ramach projektu osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością mają też możliwość skorzystania z:

  • ­pomocy psychologicznej, terapeutyczno-interwencyjnej, konsultacyjnej
  • doraźnej pomocy materialnej w postaci odzieży czy obuwia, noclegu oraz wyżywienia.

Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany ze środków MRPiPS i jest zgodny z celem ogólnokrajowym „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017.

 

Free business joomla templates