JGLOBAL_ARTICLES

Wystawa prac podopiecznych Caritas w Urzędzie Wojewódzkim

Dnia 19 czerwca 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się wystawa prac plastycznych i rękodzieła artystycznego wykonanych m.in. przez niepełnosprawnych podopiecznych Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskiego Związku Głuchych Oddział w Kielcach. Organizatorem wydarzenia był Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Celem wystawy była prezentacja wymiernych efektów działań jakie realizowane są w projektach zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prace plastyczne przekazane na wystawę przez Caritas Diecezji Kieleckiej wykonane zostały w ramach terapii zajęciowej m.in. przez niepełnosprawnych beneficjentów projektu „SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”

Podczas otwarcia wystawy Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach pan Andrzej Michalski podkreślał, że istotą działań rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe jest przywracanie osób dotkniętych niepełnoprawnością do możliwie pełnego funkcjonowania w życiu  społecznym i zawodowym. Zastępca dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik mówił jak ważne jest wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym w ramach projektów wspóółfinansowanych ze środków PFRON. Dzięki temu mogą oni uczestniczyć w działaniach znacząco zwiększających ich sprawność, samodzielność, kreatywność, a przez to podnoszących jakość ich życia. Obecny na otwarciu wystawy Senator RP pan Krzysztof Słoń wyraził słowa uznania dla instytucji zajmujących się szeroko pojętym usprawnianiem osób niepełnosprawnych oraz dla niepełnosprawnych autorów prezentowanych na wystawie prac.

Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla realizatorów programu „Aktywny samorząd” prowadzone przez panią Małgorzatę Porębę,  eksperta z Departamentu ds. Programów  w Biurze PFRON w Warszawie.

Free business joomla templates