JGLOBAL_ARTICLES

Pielęgniarka Caritas nagrodzona podczas obchodów Roku św. Brata Alberta

W parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju dnia 17 czerwca br. odbyły się diecezjalne obchody Roku Brata Alberta pod hasłem: „Odkryjmy w potrzebującym Chrystusa”. Przybyłych na uroczystość przywitał proboszcz parafii ks. prałat Marek Podyma. Przypomniał on historię powstania parafii i przybliżył symbolikę wystroju świątyni. Następnie siostra Benedykta Majzner ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek wygłosiła konferencję „Charyzmat św. Brata Alberta w Kościele dziś”, obejrzano także inscenizację o św. Bracie Albercie w wykonaniu grupy teatralnej „Pegaz”, działającej przy Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdroju. Na uroczystość odpustową przybyli pielgrzymi z wielu placówek prowadzonych przez Caritas Kielecką i Towarzystwo Brata Alberta, siostry albertynki, Rycerze Kolumba,  władze samorządowe oraz mieszkańcy Buska Zdroju. Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, której przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. W homilii ksiądz biskup przypomniał o konieczności pełnienia uczynków miłosierdzia w życiu chrześcijanina i wskazał na świadectwo życia św. Brata Alberta, który może inspirować nie tylko w roku, który jest mu poświęcony. Na zakończenie liturgii zostały wręczone Nagrody Biskupa Kieleckiego "Beati MIsericordes". Otrzymali je: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim z Prowincji Krakowskiej, p. Mieczysław Sas - lokalny przedsiębiorca i p. Maria Bogacz - przełożona pielęgniarek w Zespole Placówek Caritas w Świniarach. Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik scharakteryzował nagrodzonych jako szczególnie zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w dieceji kieleckiej i podkreślił ich wieloletnią działalność w różnych obszarach, ale zawsze w służbie drugiemu człowiekowi. Po Mszy św. zgodnie z miejscową tradycją rozdawane były bochenki chleba, które miały przypominać przesłanie św. Brata Alberta, że "powinno się być dobrym jak chleb". Uczestnicy uroczystości mieli też możliwość odwiedzenia parafialnej Izby Chleba, gdzie wypieka się podpłomyki, a parafia prowadzi warsztaty związane z chlebem i jego znaczeniem w religii i kulturze. Parafianie zapraszali też na stoiska, gdzie częstowali gorącą zupą i ciastem. Swoje stoisko promocyjne zorganizowało Koło Kieleckie Towarzystwa św. Brata Alberta, gdzie mozna było dowiedzieć się o działności tej organizacji na rzecz  bezdomnych i samotnych matek. W organizację obchodów Brata Alberta zaangażowały się grupy parafialne: Wspólnota Brata Alberta, Caritas parafialna i Odnowa w Duchu Świętym.

 

Materiały fotograficzne ze strony parafii: www.albert-busko.pl

fot. Łukasz Chodór

 

Free business joomla templates