JGLOBAL_ARTICLES

Zakończył się projekt termomodernizacji budynków Caritas

 

Caritas Diecezji Kieleckiej od października 2014 r. do końca kwietnia 2017 r.  realizowała projekt  „Termomodernizacja obiektów Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z budową instalacji solarnych". Zgodnie z harmonogramem do 30 kwietnia br. wykonane zostały zaplanowane prace w następujących budynkach: Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie, Rodzinny Dom Pomocy w Komorowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach (Świetlica dla Seniorów oraz zaplecza magazynowe i biurowe dla rehabilitacji środowiskowej). Dom Pomocy Społecznej w Świniarach oraz w Hospicjum Stacjonarne w Kielcach.

Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę lub modernizację okien, wymianę stolarki drzwiowej, ocieplenie stropów, docieplenie ścian fundamentowych, instalację kolektorów słonecznych, wymianę kotłów i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w Proszowicach zamontowano instalację fotowoltaiczną a w Świniarach pompy ciepła oraz energooszczędne źródła światła.

Efektem przeprowadzonego projektu będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej nawet o 50 % i energii elektrycznej, co pozwoli znacząco zmniejszyć emisję spalin i pyłów szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Wartość całego projektu zamknęła się w kwocie 2.566 tys. zł  z czego 80% sfinansowane zostało w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego  za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły zakresu wykonanych prac w załączniku.


Free business joomla templates