JGLOBAL_ARTICLES

Spotkanie podopiecznych Programu „Skrzydła”

W trwającym Tygodniu Miłosierdzia, dnia 27.04.2017 r., podopieczni Programu „Skrzydła” Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z opiekunami zgromadzili się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym w Kielcach.  

Najpierw wszyscy uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w kościele Św. Trójcy  w Kielcach w intencji darczyńców, podopiecznych oraz koordynatorów. Celebrujący liturgię, wicedyrektor Caritas ks. Krzysztof Banasik, podziękował wszystkim, którzy wspierają młodzież poprzez fundowane stypendia oraz modlił się o światło Ducha Świętego na zbliżające się egzaminy maturalne. Następnie uczestnicy zgromadzili się w Centrum Integracji Społecznej Caritas, by wspólnie wysłuchać konferencji wygłoszonej przez ks. Krzysztofa Banasika. Spotkanie uwieńczył wspólny poczęstunek, była to możliwość do nawiązania bliższych znajomości i wymiany doświadczeń.

Free business joomla templates