JGLOBAL_ARTICLES

Rozpoczynamy projekt „Wskazówki życia w świetlicach Caritas”

 

Dnia 23 lutego br.  roku została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt pn. „WSKAZÓWKI ŻYCIA W  ŚWIETLICACH CARITAS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach osi piorytetowej  Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej sieci świetlic Caritas dla grupy 300 dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 rodziców w procesie wychowania. Okres realizacji – luty 2017 – listopad 2018 .  Projekt obejmuje 8 placówek wsparcia dziennego w których prowadzone będą Warsztaty profilaktyczne, zajęcia hobbystyczne, edukacyjne, warsztaty kulturalno- naukowe w terenie W ramach zajęć edukacyjnych dzieci otrzymają wsparcie w postaci warsztatów i konsultacji z historii, matematyki, języka angielskiego i informatyki.

Placówki doposażone zostaną w sprzęt komputerowy, audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Uczestnicy projektu w ramach prowadzonych działań otrzymają natomiast pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek .Wartość projektu 983 200,00 zł w tym przyznane dofinansowanie 872 800,00 ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast własny beneficjenta to 110 400,00 zł.

Zapraszamy dzieci i rodziców z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w zajęciach projektowych w wymienionych placówkach:

  1. Świetlica środowiskowa, Kielce, Mieszka I 48.
  2. Świetlica środowiskowa, Kielce, Turystyczna 3.
  3. Świetlica środowiskowa , Mniów, Gajowa 3.
  4. Świetlica środowiskowa , Chmielnik, Plac Kościelny 7.
  5. Ognisko wychowawcze, Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3.
  6. Świetlica środowiskowa , Ślęcin 32a, gm. Nagłowice.
  7. Świetlica środowiskowa , Deszno 39 , gm. Nagłowice.
  8. Świetlica środowiskowa , Cudzynowice 97, gm. Kazimierza Wielka.

 

 

Free business joomla templates