JGLOBAL_ARTICLES

Rusza projekt „Kapitalne Przedszkolaki”

Dnia 20 lutego br. została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt „KAPITALNE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałej placówce – Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich w gm. Pacanów oraz zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci. W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna placówki w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz w meble, zabawki czy specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Dzieci oprócz codziennej opieki pedagogicznej realizowanej w ramach podstawy programowej będą mogły skorzystać z zajęć wspierających ich wszechstronny rozwój. Będą to zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne czy stymulujące rozwój psychoruchowy.Ponadto w okresie wiosenno-letnim dzieci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Wartość projektu (w tym dofinansowanie) to 282 700,00 zł.

Free business joomla templates