JGLOBAL_ARTICLES

Dyżury specjalistów podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, iż w dniach 20 - 25 lutego br. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach przy ul. Urzędniczej 7b, organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przez różnego rodzaju przestępstwa. Jej idea związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Ośrodku będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny. Informacji prawnej będą udzielać adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, a także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz kuratorzy sądowi. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną oraz porozmawiać z interwentem kryzysowym.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzony jest przez Caritas Kielecką na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW

Free business joomla templates