JGLOBAL_ARTICLES

Obchody Dnia Chorego w Piekoszowie

W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w obchodach XXV Światowego Dnia Chorego 11 lutego br. uczestniczyło ok. 200 osób. Byli to pacjenci Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, Lokali Aktywizujących w Piekoszowie oraz duża grupa osób niepełnosprawnych i wolontariuszy z Kielc, Skarżyska Kamiennej, Suchedniowa i innych miejscowości województwa świętokrzyskiego.

Mszy Świętej o godz. 11.30 przewodniczył ks. Jan Jagiełka, dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie i równocześnie diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych w diecezji kieleckiej. W homilii przybliżył historię i przesłanie objawień Matki Bożej w Lourdes. Było ich 18 i następowały od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Czternastoletnia wówczas wizjonerka, Bernadeta Soubirous widziała i słyszała „Piękną Panią”, jak Ją określała, modliła się na różańcu, została przez Nią zaproszona do umartwień i do modlitwy o nawrócenie grzeszników.

Z polecenia Matki Najświętszej odkryła źródło wody do dziś obficie tryskającej, którą pielgrzymi z wiarą piją i nią się obmywają, odzyskując cudownie zdrowie na duszy, w sferze psychicznej, emocjonalnej i nie jeden raz cielesnej. Uzdrowienia nie są wydarzeniem o posmaku magicznym ale są przejawem Bożej miłości i głębokiej wiary osób modlących się. Podczas siedemnastego objawienia, 25 marca 1858 r., Matka Najświętsza przedstawiła się: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Prosiła też, by kapłani wybudowali na miejscu objawień świątynię. Do tak powstałego sanktuarium przybywa w każdym roku ok. 6 mln. pielgrzymów. Bardzo dużo jest wśród nich osób chorych i niepełnosprawnych. Ks. Jagiełka nawiązał też do myśli Ojca Świętego Franciszka z orędzia na XXV Dzień Chorego, mówiącej o św. Bernadecie, która „po pobycie w grocie, dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla innych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia swego bliźniego, a przede wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości”. Kaznodzieja zachęcił do naśladowania św. Bernadety w przekształcaniu swej kruchości we wsparcie dla innych i apostolat na rzecz zbawienia świata.

Po homilii był celebrowany sakrament chorych a na zakończenie Eucharystii wszyscy jej uczestnicy otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, według zwyczaju z Lourdes. Po posiłku został wyświetlony film o życiu św. Bernadety. Całe spotkanie było przeniknięte głęboką wiarą, przyjaźnią i radością.

 

Free business joomla templates