JGLOBAL_ARTICLES

Goście z całej Polski z wizytą studyjną w Proszowicach

26 stycznia 2017 roku w Zespole Placówek Caritas przy ul. Kolejowej w Proszowicach odbyła się wizyta studyjna, której organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Goście rekrutują się ze wszystkich województw Polski i realizują projekt „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Pragnęli oni poznać dobre praktyki wsparcia osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.

O działalności Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz tej grupy podopiecznych opowiadał zastępca dyrektora ks. Krzysztof Banasik, natomiast funkcjonowanie Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach przybliżyła kierownik p. Urszula Jarosz.  Goście zwiedzali Dom Pobytu Dziennego „Senior – Wigor” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, zapoznali się też z zasadami współpracy z samorządem lokalnym, sposobami finansowania oraz bieżącą działalnością placówki.

 

Free business joomla templates