JGLOBAL_ARTICLES

Rusza nabór osób bezrobotnych w projekcie aktywizacji zawodowej

"Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do udziału w II edycji  projektu „Twoja Dobra Zmiana” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych/poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 roku życia, spełniających przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

§  zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy, w tym osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

§  niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym

§  z wykształceniem max. średnim ogólnym/zawodowym

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego i psychologa oraz będzie mógł wziąć udział w szkoleniach kwalifikacyjnych m.in.:

§  profesjonalny opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych z j. niemieckim

§  kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

§  magazynier/ka z obsługą komputera i wózka widłowego

§  profesjonalny sprzedawca/czyni z obsługą komputera, kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i fakturowaniem

Po odbytych szkoleniach uczestnicy projektu odbędą3 – miesięczne staże zawodowe.

Wymagane dokumenty w celu zgłoszenia się do udziału w projekcie:

§  zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej - w przypadku osób tam zarejestrowanych

§  aktualne orzeczenie o posiadaniu niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych

§  dowód osobisty (do wglądu)

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Klubu Integracji Społecznej przy ulicy Wesołej 54/7 w Kielcach czynny: pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

tel. 41/ 344 46 72 lub 41/ 346 01 16 w. 24

 

Biuro projektu:

Pl. Najświętszej Maryi Panny 1,  25-010 Kielce

tel. 041 344 – 52 – 82 w. 222,  tel./fax.: 041 344 – 46 – 72

czynne: pon. – pt., w godz. 8-16

 

 

Free business joomla templates