JGLOBAL_ARTICLES

Bp Piotrowski poświęcił nową placówkę Caritas

Dnia 29 listopada br. Biskup Jan Piotrowski poświęcił Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kielcach. Nowa placówka powstała w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej i jest przeznaczona dla osób po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga rekonwalescencji.

Bp Jan wyraził radość, że powstaje nowo dzieło Caritas, jako piękny owoc zakończonego niedawno Świętego Roku Miłosierdzia. Przypomniał, że dokładnie 2 lata temu rozpoczynał posługę biskupią w diecezji kieleckiej i jego pierwsze kroki prowadziły właśnie do Caritas. Przewodniczył wtedy Jubileuszowi 25-lecia odnowionej Caritas Diecezji Kieleckiej.

Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik przybliżył zgromadzonym gościom i pierwszym podopiecznym ideę placówki. Oferowane wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji w oddziale szpitalnym. W ramach dziennego domu opieki medycznej pacjenci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską, fizjoterapię i usprawnienie ruchowe, posiłki, terapię zajęciową, a także porady psychologa i dietetyka. Ks. Słowik wyraził nadzieję, że podopieczni placówki z fachową pomocą personelu będą mogli wrócić do pełnej sprawności.

Pobyt w placówce jest bezpłatny. Działanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Więcej szczegółów o warunkach przyjęcia i zakresie świadczeń placówki pod linkiem DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ.

Free business joomla templates