JGLOBAL_ARTICLES

Dzień Patrona w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

Dnia 17 listopada 2016 r.  Ognisko Wychowawcze Caritas w Jędrzejowie obchodziło Święto Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą św. w kościele Świętej Trójcy w Jędrzejowie, którą celebrowali dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik i proboszcz parafii ks. Leszek Sztandera.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Jędrzejowskiego p. Edmund Kaczmarek,  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p.Tomasz Kowalski, Sekretarz Miasta Jędrzejów p. Renata Kawiorska, p. Anna Kiljan oraz dyrektorzy szkół z Jędrzejowa i sąsiednich miejscowości..

Wychowankowie, rodzice, wolontariusze i pracownicy za wstawiennictwem błogosławionego Patrona dziękowali Bogu za opiekę i wszelkie otrzymane dary i prosili o błogosławieństwo. Wyrazy wdzięczności przekazano władzom powiatowym i gminnym za wspieranie działalności Ogniska oraz pojedynczym osobom, którzy wspomagają placówkę modlitwą i darem materialnym.

Po zakończonej Eucharystii wychowankowie zaprezentowali misterium „Edmund Bojanowski – Serdecznie Dobry Człowiek”. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje role przybliżając niezwykle wymownie postać błogosławionego Patrona

Na koniec wszyscy zaproszeni goście, wychowankowie i rodzice udali się na wspólny poczęstunek do Ogniska.

Free business joomla templates