JGLOBAL_ARTICLES

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

BEZPŁATNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

KONTAKT:

Dzienny Dom Opieki Medycznej
ul.Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce

tel. 784 563 096

Placówka działa w systemie dziennym:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

 

Wartość projektu:                            1 059 202,80 zł
Dofinansowanie ze środków UE:      900 322,38 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 79 380,42 zł

 


POPRZEDNIA WERSJA PROJEKTU


Data publikacji: 5 lutego 2019 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2019
CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków


ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi cateringowej - przygotowania i dostarczania posiłków, tj. zestawów obiadowych i przerw kawowych
dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego o numerze: RPSW.09.02.03-26-0012/18

Free business joomla templates