JGLOBAL_ARTICLES

Wolontariat szkolny "Pomagam na Maksa"

W październiku 2016 roku Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła realizację projektu "Pomagam na maksa" - wolontariat uczniowski w służbie osobom chorym i niesamodzielnym. Ma on za zadanie przybliżyć uczniom wolontariat oraz możliwości, w jakie prospołeczne działania na rzecz osób ciężko chorych i niesamodzielnych może zaangażować się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

W projekt zaangażowało się 5 szkół z województwa świętokrzyskiego: Zespół Szkół Katolickich w Kielcach, Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu oraz Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie.

Projekt zakłada szkolenia wstępne w szkołach na temat wolontariatu, warsztaty wyjazdowe, tworzenie profili promujących działania społeczne na portalach społecznościowych oraz zaangażowanie wolontaryjne w placówkach na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie w grudniu, na którym uczniowie zaprezentują spoty filmowe prezentujące ich aktywność wolontaryjną.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Free business joomla templates