JGLOBAL_ARTICLES

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Podprogram 2015

Caritas Diecezji Kieleckiej podjął współpracę z Kieleckim Bankiem Żywności w realizacji Podprogramu 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2015 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r.

Żywność w ramach Programu wydawana jest w trzech placówkach Caritas Diecezji Kieleckiej zajmujących się  stałym wsparciem osób najuboższych. W Sędziszowie ul. Kwiatowa 14 oraz w Kielcach ul Chłopska 20  pomoc żywnościowa przekazywana jest bezpośrednio osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych. W Jędrzejowie ul. Jana Pawła II 3 w formie posiłków dla dzieci.. Pomocą w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Aby otrzymać wsparcie, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wystawi skierowanie i wskaże organizację, z której można otrzymać żywność. Osoby bezdomne otrzymają wsparcie na podstawie oświadczenia podpisanego w organizacji lokalnej.

Beneficjenci otrzymują następujące produkty: artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, herbatniki, kawę zbożową instant), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy, ser topiony), artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy, sok jabłkowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonkę wieprzową), cukier, olej rzepakowy.

Równolegle z pomocą żywnościową, każdy, kto taką pomoc otrzyma będzie mógł skorzystać z działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym takich jak:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Free business joomla templates