JGLOBAL_ARTICLES

Nagroda „Czyste serce” dla Caritas Diecezji Kieleckiej

Dnia 16 września br. w  Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wręczyli statuetki „Czyste serce” osobom i instytucjom propagującym życie wolne od uzależnień. W kategorii organizacja pozarządowa nagrodę przyznano Caritas Diecezji Kieleckiej. Ks. dyrektor Stanisław Słowik podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że Caritas wśród wielu różnego rodzaju działań szczególną wagę przywiązuje do pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Promowanie stylu życia wolnego od nałogów dokonuje się przez zajęcia w sieci świetlic środowiskowych, podczas kolonii letnich oraz poprzez wolontariat Szkolnych Kół Caritas, które kształtują w młodych serca szlachetne, wrażliwe na drugiego człowieka.

Pani Wojewoda podziękowała wszystkim nagrodzonym za wspaniałą pracę na rzecz osób zagubionych, mających problemy z emocjami. Minister Chwałek dodał, że trzeba ukazywać dobre wzorce młodym ludziom, bo to od nich zależy przyszłość naszej Ojczyzny.

Uroczystość uświetnił występ zespołu inscenizacji tanecznych „Uśmiech”, którego założycielka Alicja Piłat otrzymała jedną ze statuetek. Wśród laureatów tegorocznej nagrody „Czyste serce” byli jeszcze: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Fundacja „Wiatr w żagle” oraz Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Jako wydarzenie wyróżniono spotkania teatralne osób niepełnosprawnych w Kałkowie–Godowie.

Nagroda „Czyste serce” nawiązuje do założyciela MONAR-u Marka Kotańskiego i jest wręczana za propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień. Statuetki są przyznawane organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom fizycznym. Przewodniczącą kapituły przyznającej nagrody jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Free business joomla templates