JGLOBAL_ARTICLES

Wakacyjna Akcja Caritas zakończona!

W tym roku Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała 7 turnusów kolonii, w tym 4 w Darłówku nad morzem, 2 w Zakopanem i jeden w Kaczynie koło Daleszyc, na którym wypoczywały także dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. W sumie z oferty kolonii letnich skorzystało 585 dzieci z rodzin ubogich i dysfukcyjnych z terenów diecezji kieleckiej oraz 14 dzieci z rodzin polonijnych z Grodna na Białorusi. Jak co roku na koloniach posługiwali, w większości jako wolontariusze, kierownicy (7 osób), wychowawcy (45 osób), animatorzy muzyczni (5 osób), pielęgniarki (2 osoby) i duszpasterze (7 osób). Na koloniach realizowane były programy wychowawcze z elementami profilaktyki opracowane przez pracowników i wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach zatytułowane "W Królestwie Maciusia I" oraz "Zmieniaj świat na lepsze".

Ofertę kolonijną uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. Półkolonie przeprowadzone zostały w oparciu o placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Caritas w Kielcach, Jędrzejowie, Proszowicach, Chmielniku, Mniowie, Cudzynowicach i Ślęcinie. W ogniskach wychowawczych i świetlicach środowiskowych dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. W całość zajęć wplecione zostały działania profilaktyczne. Z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 400 podopiecznych.

Kolonie i półkolonie zorganizowane zostały ze środków własnych Caritas pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Senatu RP oraz samorządów gmin: Jędrzejów, Słomniki, Miechów, Proszowice, Kielce, Koszyce, Wodzisław i Bieliny. Jeden z turnusów zorganizowany był przy współpracy i z finansowym udziałem Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z Buska –Zdroju.

Free business joomla templates