JGLOBAL_ARTICLES

Otwarcie nowej placówki w Piasku Wielkim

W dniu 11 lipca 2016 r.  w Piasku Wielkim, gm. Nowy Korczyn, biskup kielecki Jan Piotrowski dokona poświęcenia  nowej placówki Caritas Diecezji Kieleckiej.

Budynek zaadaptowany został po byłej Szkole Podstawowej i przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, wspierać będzie ich integrację społeczną i zawodową.

W pierwszym etapie zostały oddane do użytku mieszkania chronione wraz z pomieszczeniami przynależnymi, które zostały zlokalizowane na I piętrze.  Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to 318,00 m2. Mieszkania mają zapewnić osobom niepełnosprawnym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie oraz zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Drugi etap obejmował adaptację parteru budynku poprzez  przygotowanie sal rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz aktywizacji zawodowej w których planowane jest uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Budynek nie posiada barier architektonicznych, zostały one zlikwidowane poprzez stosowną adaptację pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu, windy, klatki schodowej oraz sanitariatów. Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym wykonano utwardzoną drogę dojazdową

Zrealizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. w kwocie 571 tys. oraz środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 447 tys. zł.

Całość inwestycji wyniosła ok. 1,5 mln zł, blisko 500 tys. zł stanowiło wkład własny Caritas.

Placówka w Piasku Wielkim będzie powiązana organizacyjnie z Zespołem Placówek w Świniarach gm. Solec Zdrój i będzie stanowiła ogniwo stabilizacji i usamodzielnienia osób niepełnosprawnych.

Plan uroczystości:

14.00 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego w kościele parafialnym w Piasku Wielkim

14.45 – Poświęcenie Placówki

15.00 – Wystąpienia zaproszonych Gości

15.30 - Poczęstunek

Free business joomla templates