JGLOBAL_ARTICLES

Rozpoczęły się kolonie Caritas

Rozpoczęły się wyczekiwane przez uczniów wakacje. Caritas Diecezji Kieleckiej jak co roku przygotowała kolonie oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego. Już w pierwszy dzień wakacji, 25 czerwca, pierwsza grupa wyjechała na turnus kolonijny do Darłówka nad Morzem Bałtyckim. W bieżącym roku turnusy odbędą się w Darłówku, Zakopanem i Kaczynie. Kolonie Caritas przeznaczone są głównie dla dzieci z rodzin doświadczających problemów ubóstwa, dotkniętych patologiami i innymi dysfunkcjami. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas wypoczywać będzie prawie 600 dzieci z naszej diecezji i 15 dzieci z Białorusi. Kadrę turnusów stanowić będą kierownicy, duszpasterze, pielęgniarki, ratownicy wodni oraz wychowawcy, którymi w większości są wolontariusze. Kadra wychowawcza będzie realizować autorski program profilaktyczny „Wakacyjna Szkoła Aktywnego Obywatela”. Bazuje on na założeniach pedagogiki Janusza Korczaka, który traktował dziecko jako podmiot, rozwijający się dzięki własnej aktywności. 

Ofertę kolonijną Caritas uzupełnia wypoczynek w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostaną dwa turnusy półkolonii. Natomiast w świetlicach środowiskowych Caritas dzieci uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. Świetlice prowadzone przez Caritas znajdują się w Kielcach, Proszowicach, Chmielniku, Mniowie, Cudzynowicach, Ślęcinie i Desznie. W całość zajęć placówek wsparcia dziennego wplecione zostaną działania profilaktyczne Z  wypoczynku w miejscu zamieszkania skorzysta ok. 400 podopiecznych.

Kolonie i półkolonie są organizowane ze środków własnych Caritas pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Krakowie. Znaczna część dzieci uczestniczyć będzie w koloniach dzięki współpracy z samorządami gmin: Jędrzejów, Słomniki,  Miechów. Proszowice, , Koszyce, Kielce, Bieliny i Wodzisław. Blisko sto dzieci z powiatu buskiego wyjedzie na kolonie Caritas dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom” z Buska –Zdroju.

 

Free business joomla templates