JGLOBAL_ARTICLES

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 

OSOBY BEZROBOTNE i POSZUKUJĄCE PRACY     powyżej 29 roku życia, spełniające przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

         1.  Zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy,
              w tym osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

         2.  Niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym

         3.  Z wykształceniem max. średnim ogólnym / zawodowym

 

Każdy uczestnik projektu skorzysta z:   

  • indywidualnego i grupowego wsparcia doradcy zawodowego
  • indywidualnych porad psychologicznych
  • warsztatu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji – 48 godz.
  • 3 – miesięcznego stażu zawodowego
  • szkolenia kwalifikacyjnego min.:

o   profesjonalny opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych z j. niemieckim

o   pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

o   magazynier/ka z obsługą komputera i wózka widłowego

o   profesjonalny sprzedawca/czyni z obsługą komputera, kasy fiskalnej, minimum sanitarnym i fakturowaniem

o   technolog robót wykończeniowych w budownictwie

 

W ramach projektu zapewniamy:

  - poczęstunek podczas szkoleń,

  - zwrot kosztów dojazdu,

  - stypendium stażowe,

  - dodatek szkoleniowy za szkolenia kwalifikacyjne,

  - bezpłatne  materiały szkoleniowe,

  - ubezpieczenie NNW,

  - zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz stażu,

  - bezpłatny dostęp do komputera i innych urządzeń biurowych,

  - duży wybór ofert pracy.

 

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty (do wglądu)
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (jeśli osoba jest zarejestrowana)
  • w przypadku osób niepełnosprawnych - aktualne orzeczenie o posiadaniu niepełnosprawności

 

Osoby chętne do wzięciu udziału w projekcie zapraszamy do
 KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Caritas:

ul. Wesoła 54/7,  25 – 363 Kielce

tel. 41/ 344 46 72 lub 41/ 346 01 16 w. 24

tel. 784 586 489

czynny: pn.-pt. w godz. 8.00 – 16.00

 

Biuro projektu:

Pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

tel. 41 344 52 82 w. 222,  tel./fax.: 41 344 46 72

czynne: pn.-pt., w godz. 8-16


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie do końca XII 2017 r. aktywności zawodowej i zatrudnienia 40 osób mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie uczestnikom, nabycie  realnych kwalifikacji oraz doświadczenia  zawodowego pozwalającego na skuteczny powrót na rynek pracy.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

1.Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, Warsztaty komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji)

2.Realizacja programu aktywizacji zawodowej- poradnictwo zawodowe(grupowe i indywidualne)

3.Szkolenia kwalifikacyjne - dopasowane do potrzeb Uczestników projektu (zgodnie z IPD) prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

4.Trzymiesięczne staże zawodowe

 

PLANOWANE EFEKTY:
Podjęcie zatrudnienia zgodnie z kryterium efektywności zatrudnieniowej przez uczestników projektu:

- z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo - 25% (2 osoby)

- o niskich kwalifikacjami - 47% (8 osób)

- długotrwale bezrobotnych - 40% (6 osób)

 

ZOBACZ PLAKAT PROJEKTOWY

ROZEZNANIE RYNKU NR RR/1/2016

Informacje o wynikach - 19.04.2016
 


 

Free business joomla templates