JGLOBAL_ARTICLES

Zakładamy SKC na południu diecezji

W dniu 5 listopada 2015 roku w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach odbyło się spotkanie szkoleniowe dla osób planujących założyć Szkolne Koło Caritas. Skierowane było głównie do placówek oświatowych z południowej części Diecezji Kieleckiej.

W spotkaniu wzięło udział 20 nauczycieli, katechetów, kapłanów, dyrektorów szkół. O miejscu, w którym odbywały się zajęcia opowiedziała pani Urszula Jarosz, kierownik Zespołu Placówek Caritas, . Później specyfikę działań Caritas przybliżył ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

W przerwie uczestnicy spotkania posilili się obiadem. Kolejny panel poprowadził Damian Zegadło, koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu. Opowiedział o aspektach prawnych i organizacyjnych wolontariatu. Ukazał także korzyści funkcjonowania SKC na terenie placówek oświatowych. Spotkanie zakończyła prezentacja działań Szkolnych Kół Caritas w Iwanowicach i Poskwitowie, którą przygotowała Renata Jagiełka, opiekun SKC razem z wolontariuszami.

Ufamy, że dzięki spotkaniu powstaną nowe grupy SKC na terenie Diecezji Kieleckiej.


 

 
Free business joomla templates