JGLOBAL_ARTICLES

"Pomóżmy pomagać" - szkolenie dla wolontariuszy osób niepełnosprawnych

Jesień jest czasem wzmożonego zainteresowania działaniami wolontaryjnymi. Wykorzystując ten potencjał Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadziła szkolenia dla osób chcących zaangażować się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.

Adresatami projektu byli mieszkańcy różnych powiatów województwa świętokrzyskiego: młodzi (48 osób) oraz starsi (12 osób). Szkolenia miały wymiar teoretyczny oraz praktyczny. Przeprowadzili je wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem (Lidia Świeboda Toborek, Katarzyna Dobrowolska, Łukasz Chołda, Beata Kalisz i Damian Zegadło). Innowacją projektu było przeszkolenie i zaangażowanie w wolontariat jednocześnie osób młodych i starszych. Wspólna nauka i działanie stworzyły wiele okazji do wymiany doświadczeń, budowania więzi, wzajemnego wsparcia, odkrywania wspólnych zainteresowań, integracji, a w efekcie do budowania postawy szacunku do innych ludzi. Uczestnicy otrzymali konkretną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu jak pomagać  podopiecznym oraz otrzymali szansę sprawdzenia jak wykonywać poszczególne czynności przy chorym i niepełnosprawnym w placówkach pomocowych.

Tak o projekcie napisała jedna z uczestniczek, Dorota: Podczas pierwszego dnia mieliśmy zajęcia praktyczne z fizjoterapeutami, którzy pomagają niepełnosprawnym przystosować się do nowych realiów życia. Pokazywali nam, jak jeździć wózkami po przeszkodach, przesadzać osobę niepełnosprawną czy bezpiecznie upadać z wózkiem. Najważniejsze było to, że mogliśmy "wcielić się" w osobę jeżdżącą na wózku, zobaczyć, jaka to trudność pokonać próg w drzwiach czy trzy schodki. Część druga poświęcona była wolontariatowi i tematyce hospicyjnej. Tu padło wiele ważnych słów od osób, które na co dzień spotykają się ze śmiercią. Wykładu było mało, organizatorzy skupili się na warsztatach i filmach, które obrazowały to, z czym możemy się spotkać podczas naszego wolontariatu. Podczas trzeciej części szkoleniowej odbyły się warsztaty psychologiczne. Dowiedzieliśmy się, jak aktywnie słuchać chorego, jak pomóc mu przejść fazy akceptacji choroby/śmierci, co robić, aby nie szkodzić. Każdy z nas zrobił też test predyspozycji, dzięki któremu uświadomiliśmy sobie, że nie możemy "na siłę" do czegoś się dopasowywać, jeśli jest to wbrew nam. I np. mi wyszło, że idealna jest dla mnie praca z ludźmi, nauczanie, pomaganie, ale już mam problem ze zdolnościami manualnymi, technicznymi, naukowymi czy rozwiązywaniem problemów bez udziału emocji - i to się zgadza!

Zadanie „Pomóżmy pomagać” realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

Osoby zainteresowane działaniami wolontaryjnymi zachęcamy do kontaktu z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej.

 

 
Free business joomla templates