JGLOBAL_ARTICLES

Prawie 100 dzieci objętych Programem Skrzydła!

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 Caritas Diecezji Kieleckiej uruchomiła kolejną edycję  Programu „Skrzydła”. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów,  którzy wymagają wsparcia z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny.

Pomoc obejmuje sfinansowanie dożywiania w szkole, korepetycji, zakupu podręczników i artykułów szkolnych lub innych kosztów związanych z edukacją. Program polega on na comiesięcznych wpłatach sugerowanej kwoty 150,00 zł lub innej w zależności od woli darczyńcy. Kwota ta w całości przekazywana jest podopiecznym poprzez koordynatorów ze strony szkoły, którzy nadzorują celowość wydatkowanych środków.

Aktualnie wsparciem objętych jest 96-ro dzieci, w tym 25-ro ze środków przekazywanych przez Caritas Polska. Mimo wsparcia tak znacznej grupy uczniów, ciągle kilkanaścioro czeka na darczyńcę. Wśród fundatorów stypendiów znajdują się osoby indywidualne, kapłani, koła różańcowe oraz firmy. Od wielu lat  współpracują z nami firmy: WSP „Społem” z Kielc, Perfopol ze Starachowic, Zeto z  Kielc, Agropole z Nieprowic.  Serdecznie dziękujemy fundatorom stypendiów i zapraszamy do wspierania ubogich dzieci w wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.

Więcej w zakładce Program „Skrzydła” lub pod numerem tel. 41/344-46-72.

 

 

 

 
Free business joomla templates