JGLOBAL_ARTICLES

Zakładamy Szkolne Koła Caritas

W dniu 22 października 2015 roku w Centrum Integracji Społecznej  w Kielcach odbyło się spotkanie nauczycieli, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem Szkolnego Koła Caritas. Przybyło na nie około 30 osób z terenu Diecezji Kieleckiej.

Pierwszą część poprowadził ks. Krzysztof Banasik z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Przybliżył on specyfikę działań Caritas i spektrum różnych placówek. Z tematyką prawną i merytoryczną Szkolnych Kół Caritas zapoznał Damian Zegadło koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Nie zabrakło także dyskusji w sprawach organizacji tych grup wolontaryjnych.

Praktyczny wymiar wolontariatu zaprezentowali opiekunowie i członkowie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach. Opowiedzieli zebranym o wartościach jakie płyną z podejmowania działań prospołecznych.

Uczestnicy konferencji szkoleniowej otrzymali materiały, dzięki którym  łatwiej im będzie rozpocząć działania wolontaryjne w ramach Szkolnych Kół Caritas.

Na terenie Diecezji Kieleckiej dotychczas zarejestrowane są 72 SKC. Młodzi wolontariusze odwiedzają chorych w szpitalach, organizują atrakcje dla starszych i niepełnosprawnych w placówkach, biorą udział w kwestach i zbiórkach żywności, świadczą pomoc osobom indywidualnym w wykonują wiele innych prac na rzecz drugiego człowieka. SKC pełnią istotną rolę wychowawczą i są organizowane przy aprobacie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 

 

 
Free business joomla templates