JGLOBAL_ARTICLES

Szkolenia wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi

Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt "Pomóżmy pomagać". Jego głównym celem jest przeszkolenie kadry wolontaryjnej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi. Uczestnikami szkoleń są młodzi i osoby starsze z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Wspólna nauka i działanie tworzy wiele okazji do wymiany doświadczeń, budowania więzi, wzajemnego wsparcia, odkrywania wspólnych zainteresowań, integracji, a w efekcie do budowania postawy szacunku do innych ludzi.

Wśród tematów zajęć znalazły się m.in.: - Rehabilitacja osób w podeszłym wieku, charakterystyka osób niepełnosprawnych, możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, zagadnienia dotyczące wolontariatu (aspekty prawne i moralne, prawa i obowiązki, dokumentacja), zapoznanie ze sprzętem wspomagającym i pomocami ortopedycznymi.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r.

 

 

 
Free business joomla templates