JGLOBAL_ARTICLES

Poświęcenie Hospicjum Caritas w Kielcach

W dniu 23 września 2015 r. Biskup Jan Piotrowski poświęcił II oddział Hospicjum Stacjonarnego im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Dyrektor Caritas Kieleckiej ks. Stanisław Słowik przywitał zgromadzonych gości i przybliżył historię powstania Hospicjum. W 2010 r. Caritas Diecezji Kieleckiej podjęła dzieło budowy Hospicjum w Kielcach. Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli w lipcu 2014 r. uruchomiono I oddział na 15 łóżek, który poświęcił ówczesny Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan. Obecnie oddano do użytku kolejne 28 miejsc dla osób chorych terminalnie. .Placówka została sfinansowana prawie wyłącznie z ofiar społecznych, dzięki darowiznom firm i osób indywidualnych, zbiórkom w parafiach, kwestom ulicznym, koncertom charytatywnym oraz dzięki odpisom 1 % podatku na ten cel. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł.

Najważniejszym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana w intencji podopiecznych Hospicjum, pracowników, darczyńców i  wolontariuszy. Biskup Jan Piotrowski w homilii dziękował wszystkim, którzy inspirowani miłością bliźniego podjęli się budowy Hospicjum i wsparli dzieło miłosierdzia, tak ważne dla diecezji. W czasie nabożeństwa Biskup Jan poświęcił nowy oddział oraz kaplicę.

Po Eucharystii i poświęceniu był czas na podziękowania i wystąpienia zaproszonych gości. Ze stron Caritas podziękowania złożył ks. Krzysztof Banasik (tekst poniżej). W imieniu władz państwowych i samorządowych głos zabrali Senator RP Krzysztof Słoń i Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska. Dziękowali oni dyrekcji Caritas, pracownikom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki, tak potrzebnej dla Kielc i regionu.

Kolejną częścią uroczystości była inauguracja  kampanii „Pola Nadziei 2015/16”. Siostra Jadwiga Juszko wprowadziła w ideę tej akcji, której nieodłącznym atrybutem jest żonkil, symbol nadziei i życia. Na rabacie obok Hospicjum uczestnicy spotkania posadzili cebulki żonkilowe. Na wiosnę, kiedy rozkwitną, będą rozprowadzane przez wolontariuszy na ulicach Kielc, by przypominać, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o chorych. Kampania „Pola Nadziei” ma na celu uświadamianie społeczeństwa na potrzeby ludzi terminalnie chorych i zbieranie środków na działalność Hospicjum.

                                                                                                  

Podziękowania

Caritas Diecezji Kieleckiej składa podziękowania Ks. Bp. Janowi Piotrowskiemu za poświecenie Hospicjum, modlitwę w intencji ludzi chorych, darczyńców, pracowników i wolontariuszy.

Wyrażamy wdzięczność Biskupowi Seniorowi Kazimierzowi Ryczanowi za  poparcie idei budowy Hospicjum oraz Biskupowi Pomocniczemu Marianowi Florczykowi za życzliwą troskę.

Pragniemy podziękować  wszystkim Księżom naszej diecezji, za kapłański dar serca złożony w roku 2012, za zbiórki organizowane w parafiach i za wszelkie wsparcie materialne i modlitewne tego dzieła miłosierdzia.

Dziękujemy władzom samorządowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce, za pomoc okazaną przy realizacji pierwszego etapu inwestycji.

Dziękujemy Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Kielcach za wspieranie prowadzonych przez Caritas dzieł hospicyjnych.

Wyrażamy wdzięczność Przedsiębiorcom, szczególnie firmie NSK Bearings Polska, która jako pierwsza  znaczniejszą darowizną wsparła dzieło budowy Hospicjum,Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Furmanek za ich pomoc i życzliwość, a przede wszystkim głównemu wykonawcy p. Piotrowi Binkowskiemu i firmie Instalobud.

DziękujemyCaritas Polska za przekazanie łóżek rehabilitacyjnych i koncentratorów tlenu.

Wyrażamy naszą wdzięczność Mediom Regionalnym (Prasie, Radiu, Telewizji, Portalom Internetowym), za życzliwy klimat wokół budowy Hospicjum w Kielcach i nagłaśnianie tej ważnej społecznie idei.

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom tym znaczniejszym (którzy zostali uwiecznieni na tablicy przy wejściu do budynku), czy też przez mniejszą ofiarę,  wsparli dzieło Hospicjum. Dziękujemy też wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na ten cel.

DziękujemyWolontariuszom Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas oraz nauczycielom i młodzieży kieleckich szkół, którzy podejmowali kwesty przy parafiach i na ulicach. Dziękujemy Kuratorium Oświaty w Kielcach za propagowanie działań edukacyjnych o tematyce hospicyjnej w szkołach.

Zapewniamy o modlitwie Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wielkiego dzieła.

To szczególnie cenne, że nasze Hospicjum zbudowane zostało z cegiełek ludzkiego dobra nasączonych chrześcijańską miłością.

                                                                                                                                           

                                                                      Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej

 

 
Free business joomla templates