JGLOBAL_ARTICLES

"Telefon dla przyjaciela" - zbiórka zużytych telefonów komórkowych

Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach organizuje zbiórkę zużytych telefonów komórkowych pn. "Telefon dla przyjaciela". Podjęliśmy inicjatywę z której uzyskane ze zbiórki środki pieniężne chcemy przeznaczyć na zakup samochodu medycznego (karetki) na potrzeby Hospicjum Caritas w Kielcach. Dodatkowym wymiarem tej akcji jest troska o środowisko naturalne, do czego też zachęca w ostatniej encyklice "Laudato si" papież Franciszek.

Telefony komórkowe zwierają ołów, kadm, rtęć i inne substancje, które mogą zatruć glebę i wodę. Z tego względu "komórki" po zakończeniu okresu ich użytkowania powinniśmy przekazać do recyklingu. Ze zużytych telefonów można odzyskać około 45 % plastików czy 20 % miedzi, które to surowce mogą być wykorzystane do produkcji elektroniki. Oddając stary telefon w ramach zbiórki Cartias możemy zadbać o środowisko, a jednocześnie wesprzeć szlachetny cel. Będzie to przekazanie telefonu "przyjacielowi" - osobie chorej, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Akcja prowadzona będzie w parafiach diecezji kieleckiej oraz szkołach województwa świętokrzyskiego do połowy października br. Zużyte telefony komórkowe można też przynosić do Biura Caritas w Kielcach Plac Najświętszej Maryi Panny 1.Zbiórka zużytych telefonów wpisuje się w kampanię  Pola Nadziei 2015/16, której celem jest zbieranie środków na potrzeby hospicjum oraz budzenie wrażliwości społecznej na potrzeby osób chorych terminalnie. Patronat nad zbiórką objęli Biskup Kielecki Jan Piotrowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł. Partnerem akcji jest Fundacja Odzyskaj Środowisko w Kielcach.

 

 

 
Free business joomla templates