JGLOBAL_ARTICLES

"Bezpieczne wzrastanie" -  zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Caritas Diecezji Kieleckiej od lipca 2015 r. realizuje projekt pn. „Bezpieczne wzrastanie” skierowany do dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas.

W sierpniu odbyły się 2 tury wyjazdowych dwudniowych warsztatów profilaktycznych pod hasłem „Wskazówki życia”, w  których wzięło udział łącznie 96 wychowanków wraz z opiekunami. Mieli oni zapewniony nocleg wraz z całodziennym wyżywieniem w pięknie położonym wśród lasów Ośrodku Wypoczynkowym w Kaczynie. Uczestnicy pod opieką pedagogów brali udział w grach i zabawach edukacyjno-profilaktycznych na świeżym powietrzu, w podchodach w lesie oraz w konkursach wiedzy na temat uzależnień.  Wykonali prace plastyczne, a autorzy najciekawszych zostali nagrodzeni.

Podczas pobytu dzieci i młodzież mieli zorganizowane warsztaty prowadzone przez profilaktyka.

Zajęcia dotyczyły problemów dotykających współczesną młodzież, jak również coraz częściej  dzieci. Była więc poruszana tematyka zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkoholu,  narkotyków w tym dopalaczy), uzależnienia od Internetu, czy tzw. nowych mediów, jak również przeciwdziałania przemocy rówieśniczej czy cyberprzemocy.

Uczestnicy dzięki proponowanym przez profilaktyka zajęciom grupowym mogli wzmocnić poczucie własnej wartości, czy przeprowadzić trening kontroli złości. Całe zajęcia wzbogaciło świadectwo osoby, która zakończyła terapię w ośrodku leczenia uzależnień. Pobyt wzbogaciło ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek, połączone ze śpiewaniem piosenek, quizami czy konkursami o tematyce profilaktycznej.

Dzieci wróciły do domów bardzo zadowolone, radosne, ubogacone w wiedzę i metody walki z uzależnieniami. Przeważająca większość z nich wcześniej nigdzie nie wyjeżdżała nawet na krótkie pobyty poza domem, głównie z uwagi na ubóstwo panujące w tych rodzinach.

Kolejna edycja warsztatów wyjazdowych przeprowadzona zostanie w październiku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

 
Free business joomla templates