JGLOBAL_ARTICLES

Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Kieleckiej

Blisko 600 dzieci z rodzin ubogich skorzystało z bezpłatnych koloni organizowanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej w lipcu i sierpniu 2015. Turnusy  odbywały się w Wisełce koło Międzyzdrojów, Karpaczu i Kaczynie. Całość podejmowanych działań wychowawczych precyzował autorski program kolonijny „Wy-GRAJ-my życie” opracowany przez doświadczonych pedagogów i wolontariuszy Caritas. Odnosił się on do praw człowieka propagowanych przez Jana Pawła II. Wśród metod pracy zostały wykorzystane zajęcia dramowo-teatralne oraz umiejętność prowadzenia kroniki, relacji. Caritas Diecezji Kieleckiej pragnęła w ten sposób aktywnie wpisać się w obchody roku 2015, który Sejm RP ogłosił Rokiem Św. Jana Pawła II, Rokiem Jana Długosza i Rokiem Teatru Polskiego. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas wypoczywało 562 dzieci polskich i 25 uczestników polonijnych. Kadrę turnusów stanowiło 7 kierowników, 7 duszpasterzy, 6 pielęgniarek, 2 ratowników wodnych oraz 45 wychowawców, którymi w większości byli wolontariusze.

Ofertę kolonijną uzupełniał wypoczynek w miejscu zamieszkania. Półkolonie przeprowadzone zostały w oparciu o placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Caritas w Kielcach, Jędrzejowie, Proszowicach, Chmielniku, Cudzynowicach, Mniowie, Ślęcinie i Desznie. W ogniskach wychowawczych i świetlicach środowiskowych dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. W całość zajęć wplecione zostały działania profilaktyczne ukazujące sposoby radzenia sobie z zagrożeniami wypływającymi z negatywnych skutków zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy). Z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 500 podopiecznych.

Kolonie i półkolonie sfinansowane zostały ze środków własnych Caritas pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Miasta i Gminy Jędrzejów, Miasta i Gminy Słomniki, Miasta i Gminy Miechów, Miasta i Gminy Proszowice. Jeden z turnusów został zorganizowany we współpracy i przy finansowym wsparciu Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z Buska- Zdroju

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia Wakacyjnej Akcji Caritas.

 
Free business joomla templates