JGLOBAL_ARTICLES

Polonijny wypoczynek w Kaczynie

Ośrodek Wypoczynkowy w Kaczynie w dniach 11 - 24 lipca 2015 gości 43 uczestników turnusu Wakacyjnej Akcji Caritas.  Na kolonii przebywają dzieci z naszej diecezji, w tym m.in. z gminy Wodzisław oraz grupa dzieci z Białorusi, są też uczestnicy z Ukrainy, a nawet  z Wielkiej Brytanii. Ta różnorodność uczestników staje się dobrą okazją do integracji, nawiązania przyjaźni, wymiany doświadczeń. Dzieci z Białorusi przyjechały z Grodna i zrekrutowane są z rodzin o polskich korzeniach (24 dzieci plus 2 opiekunów). Pobyt 17 uczestników współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu pn. «Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może - kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich» realizowanego w partnerstwie z Caritas Polska. Podczas obozu uczestnicy poznają język polski poprzez zajęcia prowadzone metodą warsztatów.

Dla uczestników kolonii zorganizowane zostały autokarowe wycieczki. W Krakowie, dzieci zwiedzały Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum św. Jana Pawła II, Wawel oraz Starówkę. Innym razem poznawały prahistorię w bałtowskim JuraParku. Zaplanowana jest także wycieczka do Kielc. Aby łatwiej było wytrzymać letnie upały uczestnicy turnusu korzystali z kąpieli na pływalni w Morawicy. Ponadto każdego dnia organizowane są różnorodne zabawy i zajęcia. Odbyły się już min. " Kalambury", "Mam talent", a także gry trenowe, bajkowe śluby kolonijne, czy rozgrywki sportowe.

Na turnusie realizowany jest również program wychowawczo-profilakyczny, odnoszący się do wartości, na których zbudowane jest społeczeństwo. Stanowi on wskazówkę do samorozwoju oraz dbałości o poszanowanie praw drugiego człowieka. Każdego dnia dzieci i ich wychowawcy uczestniczą również we Mszy Świętej. W piątkowy wieczór wolontariusze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu przygotowali dla uczestników turnusu czuwanie w duchu Taize, podczas którego każdy miał możliwość pomodlić się przy krzyżu powierzając Panu wszystko to, co nosi w sercu. Wolontariusze DCW pomagają także w przygotowaniu i poprowadzeniu wielu innych atrakcji. Przy dobrej zabawie dni upływają niezwykle szybko, już za kilka dni turnus dobiegnie końca. I choć wszyscy rozjadą się do domów, oddalonych od siebie wiele kilomertów łączyć nas będą wspomnienia wspólnie spędzonych dni i przeżytych przygód.

Free business joomla templates