JGLOBAL_ARTICLES

Prośba o pomoc dla Małgosi

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc dla chorej Małgosi.

     Małgosia ma 42 lata, cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną, ksantomatozę mózgowo-ścięgnistą (żółtakowatość). Jest to bardzo ciężka choroba, postępująca, degeneracyjna, uszkadzająca i niszcząca układ nerwowy. Choroba ta występuje u 1 osoby na kilka milionów ludzi.

      Małgosia już 5 lat nie wstaje z łóżka, potrzebuje całodobowej opieki i pomocy, karmienia, kompleksowej higieny itp. Małgosia ma brata Tomasza, 46 lat, który również jest chory, ma podobne objawy jak Małgosia. Małgosi jest bardzo potrzebny wózek kąpielowy oraz codzienna rehabilitacja mająca zapobiegać przykurczom, odleżynom i powikłaniom infekcyjnym, jak również ćwiczenia logopedyczne, a na które rodzina nie posiada środków.

Pełny opis sytuacji Małgosi i sposób finansowego wsparcia znajduje się na platformie Ekumenicznego Serwisu Charytatywnego Caritas pod adresem:

http://pomagam.caritas.pl/pomozmy-malgosi/

          

 

 

Free business joomla templates