JGLOBAL_ARTICLES

Pomoc dla osób bezdomnych.

Z dniem 1czerwca br. Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczęła realizację projekt pn.: „Twój wybór - zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Jego celem jest wdrażanie systemowego rozwiązywania problemu bezdomności w rejonie 8 dworców kolejowych (Jędrzejowie, Kielcach, Kozłowie, Miechowie, Sędziszowie, Włoszczowej, Skarżysku-Kamiennej, Busko-Zdrój) zlokalizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego i małopolskiego.

W ramach projektu osoby bezdomne mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy doraźnej w postaci żywności, odzieży, środków czystości oraz zostaną otoczone działaniami zmierzającymi do wyjścia z bezdomności poprzez wsparcie psychologiczne, prawne i doradcy zawodowego. Przewidziane jest również utworzenie 8 mieszkań wspieranych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany w partnerstwie z PKP S.A. Więcej informacji o projekcie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Zarządu  Caritas Diecezji Kieleckiej lub pod nr telefonu 41/344 52 82.

Free business joomla templates