JGLOBAL_ARTICLES

Konferencja n.t. pomocy kobietom doznającym przemocy ekonomicznej

W dniu 8.06 br. w Kielcach odbyła się konferencja p.t.: „Innowacyjne metody wsparcia kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej”, zorganizowana przez Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Gminę Wrocław reprezentowaną przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. 

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy ekonomicznej wśród kobiet, a także prezentację skutecznych rozwiązań wzmacniających współpracę publicznych i niepublicznych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skierowana była głównie do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W konferencji udział wzięła min. P. Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która zaprezentowała główne działania podejmowane przez Ministerstwo w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pani Dyrektor podkreślała, również że w przeciwdziałanie przemocy powinien być zaangażowany każdy kto spotyka symptomy problemu w swoim otoczeniu. Natomiast dr Danuta Kossak pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że przemoc względem kobiet nie jest problemem marginalnym, lecz stale narasta i dotyka znaczną część naszego społeczeństwa.

Model wsparcia dla kobiet doznających przemocy ekonomicznej w rodzinie i jego założenia przedstawiła Dorota Butryn, kierownik projektu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. Projekt ten realizowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że upowszechnianie dobrych praktyk i pozytywnych wzorców przeciwdziałania przemocy jest kluczowym elementem powszechnego wysiłku całej społeczności na rzecz skutecznej pomocy osobom słabym i krzywdzonym przez najbliższych.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Kielce.

 

Free business joomla templates