JGLOBAL_ARTICLES

Wielkanocne spotkanie niepełnosprawnych w Bodzentynie

W Niedzielę Miłosierdzia 12 kwietnia 2015 r. w parafii św. Stanisława biskupa w Bodzentynie odbyło się wielkanocne spotkanie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i wolontariuszy związanych z Domem dla Niepełnosprawnych Caritas w Piekoszowie. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową, następnie uczestniczono we Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Dyrektora Jana Jagiełkę. W homilii zachęcił on do wielkanocnego przechodzenia od ciemności do światła, od niezgody do pojednania,  od grzechu do życia w łasce uświęcającej. Ks. Jan zapraszał do bezgranicznej ufności Miłosierdziu Bożemu oraz do świadczenia na co dzień miłosierdzia bliźnim. Jednym z ukazanych przejawów miłosierdzia jest dzieło realizowane w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Jest ono kontynuacją wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych, które w diecezji kieleckiej zapoczątkował Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk.

Młodzież z parafialnej grupy przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży  2016 w Krakowie przedstawiła wielkanocny montaż słowno-muzyczny, który przybliżył znaczenie ofiary z życia złożonej przez Jezusa – Baranka Bożego. Następnie uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na poczęstunek do świetlicy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Bardzo serdecznie dziękujemy Parafianom z Bodzentyna za radosne i  gościnne przyjęcie.

Free business joomla templates