JGLOBAL_ARTICLES

                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 10 stycznia 2017 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/2/2016
CPV:  09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła

             45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

             45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na termomodernizację budynków Caritas Diecezji Kieleckiej:
w Świniarach gm. Solec Zdrój,
w Kielcach ul. Mieszka I 48c;
prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

 

Data publikacji: 28 grudnia 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/2/2016
CPV:  09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła

             45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

             45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na termomodernizację budynków Caritas Diecezji Kieleckiej:
w Świniarach gm. Solec Zdrój,
w Kielcach ul. Mieszka I 48c;
prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - OŚWIETLENIE
ZAŁ. NR 2 - PRZEDMIAR
ZAŁ. NR 3 - FORMA OFERTY

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA
ZAŁ. NR 6 - PRZEDMIAR

 

 

Data publikacji: 19 czerwca 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/3/2015
CPV:  09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła

             09331200-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne

             45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

             45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na modernizację instalacji wewnętrznej (c.o. i c.w.u.) oraz dostawę i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynku:
Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach gm. Proszowice,
Domu Pomocy Społecznej w Świniarach gm. Solec Zdrój,
Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie gm. Jędrzejów,
Rodzinnego Domu Pomocy w Komorowie gm. Pacanów,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie gm. Krasocin;
prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 28 maja 2015 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/3/2015
CPV:  09331100-9 - kolektory słoneczne do produkcji ciepła

             09331200-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne

             45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

             45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na modernizację instalacji wewnętrznej (c.o. i c.w.u.) oraz dostawę i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynku:
Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach gm. Proszowice,
Domu Pomocy Społecznej w Świniarach gm. Solec Zdrój,
Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie gm. Jędrzejów,
Rodzinnego Domu Pomocy w Komorowie gm. Pacanów,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie gm. Krasocin;
prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - WYKAZ ROBÓT
ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH VAT NA ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT - JĘDRZEJÓW
PRZEDMIAR ROBÓT - KOMORÓW

PRZEDMIAR ROBÓT - OSTRÓW

PRZEDMIAR ROBÓT - PROSZOWICE

PRZEDMIAR ROBÓT - ŚWINIARY

 


Data publikacji: 12 września 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2014
CPV:  45320000-6 - Roboty izolacyjne

             45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

             45443000-4 - Roboty elewacyjne

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wykonanie usług budowlanych polegających na: termomodernizacji budynków: Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach gm. Proszowice, Domu Pomocy Społecznej w Świniarach gm. Solec Zdrój, Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie gm. Jędrzejów, Rodzinnego Domu Pomocy w Komorowie gm. Pacanów, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie gm. Krasocin

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Data publikacji: 1 września 2014 r. - Kielce

Nr postępowania: K/B/1/2014
CPV:  45320000-6 - Roboty izolacyjne

             45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

             45443000-4 - Roboty elewacyjne

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług budowlanych polegających na: termomodernizacji budynków: Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach gm. Proszowice, Domu Pomocy Społecznej w Świniarach gm. Solec Zdrój, Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie gm. Jędrzejów, Rodzinnego Domu Pomocy w Komorowie gm. Pacanów, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie gm. Krasocin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
  ZAŁ. NR 1 - FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 - WYKAZ ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT - JĘDRZEJÓW
PRZEDMIAR ROBÓT - KOMORÓW

PRZEDMIAR ROBÓT - OSTRÓW

PRZEDMIAR ROBÓT - PROSZOWICE

PRZEDMIAR ROBÓT - ŚWINIARY

 

Free business joomla templates