JGLOBAL_ARTICLES

100 pralek dla rodzin wielodzietnych za udział w konkursie

Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje w Województwie Świętokrzyskim program edukacji ekologicznej w zakresie oszczędzania wody i energii. Program ten jest skierowany do rodzin wielodzietnych, które mają co najmniej 5 dzieci, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim. W ramach programu przygotowano pogadanki szkoleniowe oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej na temat „Wszyscy oszczędzamy wodę i energię”. Nagrodą dla rodziny będzie przekazanie nowej pralki automatycznej o wysokiej klasie oszczędzania wody i energii elektrycznej.

Rodziny zainteresowane udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do wszystkich placówek Caritas Diecezji Kieleckiej oraz do Biura Zarządu Caritas w Kielcach pl. NMP 1. Można też zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres JLIB_HTML_CLOAKING lub tradycyjnie listem na adres ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce.

Terminy szkoleń i szczegółowe warunki konkursu będą przekazane zainteresowanym osobom po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

Zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą.

Ankieta zgłoszeniowa

REGULAMIN KONKURSU
 

Free business joomla templates