JGLOBAL_ARTICLES

Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia Caritas

Uroczystą Eucharystią w dniu 11 grudnia br. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego rozpoczęły się obchody Jubileuszu 25 - lecia Caritas Diecezji Kieleckiej. Liturgię sprawowali także biskup senior Kazimierz Ryczan i biskup pomocniczy Marian Florczyk, liczne grono kapłanów diecezji kieleckiej oraz księża dyrektorzy Caritas z wielu diecezji w Polsce. We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele różnych instytucji państwowych, darczyńcy, wolontariusze i pracownicy Caritas. Biskup Jan w homilii odwołał się do Kazania na Górze i dziękował za tych, którzy do serca wzięli sobie  ewangeliczne słowa „błogosławieni miłosierni” i na drodze posługi Caritas odnaleźli w obliczu człowieka potrzebującego samego Chrystusa.

Druga część jubileuszowych uroczystości miała miejsce w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga. Podczas Gali  biskup Jan Piotrowski wręczył okolicznościowe medale „Beati Misericordes” za szczególne zaangażowanie w dawaniu świadectwa miłości bliźniego w Diecezji Kieleckiej. Nagroda ta  została ustanowiona dekretem biskupa Jana Piotrowskiego jako pierwsza jego decyzja po objęciu Urzędu Biskupa Kieleckiego. Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej przyznał także specjalne wyróżnienia dla osób, samorządów i instytucji, które na przestrzeni lat poprzez posługę lub współpracę przyczyniły się do rozwoju placówek Caritas Kieleckiej.

Padło też wiele życzeń i ciepłych słów ze strony przybyłych Gości. Swoje uznanie i wdzięczność za ćwierćwiecze działalności charytatywnej Caritas wyrazili parlamentarzyści, władze wojewódzkie, starostowie, burmistrzowie i wójtowie samorządów z terenu diecezji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji. Pracownicy Caritas Kieleckiej zauważyli, że Jubileusz 25-lecia posługi w Caritas obchodzi też dyrektor ks. Stanisław Słowik i przekazali słowa wdzięczności i serdeczne życzenia.

Galę uświetnił występ artystyczny kwartetu smyczkowego „Omega” złożonego z muzyków Filharmonii świętokrzyskiej.

Lista osób i instytucji nagrodzonych i wyróżnionych:
Nagrody Biskupa Kieleckiego
  1.    Jan Biernacki – współwłaściciel Zakładu Cukierniczo –Spożywczego w Proszowicach.
  2.    Eugeniusz Gołąbek – pracownik Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.
  3.    Urszula Jarosz – kierownik Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach
  4.    Jerzy Muszyński – były Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta w Miechowie.
  5.    Leokadia Obarska – prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Łącznej
  6.    ks. Jerzy Siwiec – proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie.
  7.    ks. Jan Śledzianowski – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
  8.    Anna Węgrzynowicz – prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Miechowie
  9.    Marianna Woźniakowska – kierownik Zespołu Placówek Caritas w Świniarach
10.   Iwona Zielonka – opiekun Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Katolickich w Kielcach


Wyróżnienia Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej
  1.    Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kielcach
  2.    Siostry Albertynek Posługujące Ubogim w Miechowie
  3.    Siostry Służebniczki Dębickie w Jędrzejowie
  4.    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  5.    Marcina Piszczek Burmistrz Jędrzejowa
  6.    Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski
  7.    Adam Pałys Wójt Gminy Solec-Zdrój
  8.    Dariusz Marczewski Burmistrz Miechowa
  9.    Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty
10.    Firma Procard Sp. z.o.o w Krakowie
11.    Roman Smolarski właściciel Piekarni „Pod Telegrafem”
12.    Artur Drozdowski opiekun Szkolnego Koła Caritas przy ZSZ nr 3 we Włoszczowie
13.    Renata Jagiełka opiekun Szkolnych Kół Caritas w Iwanowicach i Poskwitowie
14.    Henryka Oleksa –prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Iwanowicach
15.    Helena Misztal – prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach
16.    Stanisława Pisarska - prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Szczekocinach
17.    Ks. Jan Iłczyk proboszcz Parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach
18.    Ks. Kazimierz Bogdał proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła w Koniecpolu
19.    Ks. Henryk Makuła proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu
20.    Ks. Bogusław Bochenek kierownik Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie
21.    Edyta Domagała kierownik Schroniska dla Kobiet i Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach
22.    Iwona Suliga pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie
23.    Jolanta Wąsala pracownik Stacji Opieki w Pacanowie
24.    Maria Bogacz pracownik w Zespole Placówek Caritas w Świniarach
25.    Grażyna Zaczkowska pracownik Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Caritas w Sędziszowie

Free business joomla templates