JGLOBAL_ARTICLES

Informacja z realizacji projektu "Dobry wybór"

Projekt „Dobry wybór – zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu” Edycja 2014 skierowany jest do osób bezdomnych przebywających na 8 dworcach kolejowych lub w ich otoczeniu, które chcą poprawić swoją sytuację życiową.

W ramach projektu osoby bezdomne korzystają z porad psychologa, pedagoga, prawnika i doradcy zawodowego. Otrzymują również wsparcie w postaci żywności, odzieży i środków czystości. W ramach projektu zatrudniono również streetworkera, który prowadzi bieżący monitoring dworców kolejowych pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany w partnerstwie z PKP S.A.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej lub pod nr telefonu: 41 344 52 82.

Free business joomla templates