JGLOBAL_ARTICLES

Wizyta studyjna na Śląsku

W dniach 21-22.10.2014 odbyła się wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych w woj. śląskim w ramach projektu: "CZAS NA ZMIANY - reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce". Brali w niej udział uczestnicy w/w projektu z powiatu buskiego. Pierwszym punktem programu była wizyta w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "BYĆ RAZEM" w Cieszynie, gdzie nastąpiła prezentacja działalności fundacji oraz spółdzielni socjalnych powstałych z inicjatywy organizacji. Następnie odbyła się wizyta w Spółdzielni Socjalnej "TUP - TUP", która zajmuje się prowadzeniem żłobka integracyjnego. W dalszej części programu uczestnicy projektu odwiedzili również Spółdzielnię Socjalną "PAROSTATEK", której głównym profilem działalności jest: prowadzenie szkoleń i warsztatów artystycznych, ekologicznych i rękodzieła, tworzenie dinksów (logotypów) oraz żywej architektury. W drugim dniu wizyty spółdzielnia ta zorganizowała "Grę Miejską", dzięki której można było poznać urokliwe miejsce jakim jest miasto Cieszyn. Następnie  uczestnicy wizyty udali się do Katowic, by odwiedzić niezwykła Spółdzielnię Socjalną Fantasy Inn, która zajmuje się prowadzeniem karczmy średniowiecznej "Rudy Goblin" oraz organizowaniem imprez o profilu fantasy. W trakcie całego wyjazdu uczestnicy projektu mogli zapoznać się z procesem rejestracji, problemami i barierami związanymi z zakładaniem i następnie prowadzeniem spółdzielni socjalnych.

Celem wizyty studyjnej było pokazanie różnych obszarów działania spółdzielni socjalnych, ich logistyki zarządzania oraz wskazanie dobrych praktyk.

      

Free business joomla templates