JGLOBAL_ARTICLES

Integracja Drogą Do Samodzielności

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ realizuje projekt pn. „INTEGRACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI”  w ramach umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim w okresie od 22.09.2014 r. do 30.11.2014 r. skierowany do 30 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności mieszkańców 2 powiatów woj. świętokrzyskiego – buskiego i jędrzejowskiego.
 

RODZAJE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:  zajęcia terapeutyczno-ruchowe, treningi umiejętności społecznych, wyjścia edukacyjno-uspołeczniające, poradnictwo psychologiczne
 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z PLACÓWKAMI PROJEKTOWYMI:

ŚDS I STACJA OPIEKI W SĘDZISZOWIE

ul. Kwiatowa 14, 28-340 Sędziszów, tel. 41 381 27 41

DPS I ŚDS W ŚWINIARACH

Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 41 377 63 25

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

Free business joomla templates