JGLOBAL_ARTICLES

Poświęcenie Domu Opieki w Morawianach

W dniu 6 października br. ks. bp Marian Florczyk dokonał poświęcenia Domu Opieki w Morawianach. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Eucharystia w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do powstania placówki. Następnie ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej przybliżył fakty z tym związane. 

W kwietniu 2008 r. wójt Gminy Bejsce zaproponował zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej w Morawianach. Ze względów na malejącą liczbę dzieci stało się nieracjonalne dalsze prowadzenie tam placówki oświatowej. Caritas Diecezji Kieleckiej uchwałą Zarządu z dnia 8 października 2008 r. postanowiła zagospodarować obiekt pod potrzeby osób zagrożonych bezdomnością. Na prace związane z dostosowaniem budynku do tej funkcji pozyskano dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego. W kolejnej fazie prac remontowych poddano budynek termomodernizacji. Wymieniono okna, ocieplono ściany i zainstalowano systemy solarne. Było to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Powstała placówka opieki całodobowej oferująca bardzo dobre warunki mieszkaniowe, pomoc medyczną, terapię zajęciową i rehabilitację dla 40 osób.

Ks. bp Marian, poświęcając placówkę, wyraził wdzięczność dyrekcji Caritas Kieleckiej, władzom samorządowym Gminy Bejsce, pracownikom Domu Opieki w Morawianach i życzył podopiecznym, by w tym domu zawsze doświadczali samarytańskiej posługi bliźnich. Swoje zadowolenie z powstania i funkcjonowania placówki wyrazili też Józef Zuwała- wójt Gminy Bejsce i Jadwiga Irla –dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Caritas Kielecka składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli powstanie Domu Opieki oraz Gościom obecnym na poświęceniu placówki za wspólną modlitwę i życzliwe słowa.

Free business joomla templates