JGLOBAL_ARTICLES

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w Polsce

W dniach 23-24 września br. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w Polsce. 

Wtorkowe spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących działań  Caritas w Polsce. Sporo miejsca poświęcono wsparciu najuboższych w ramach zagospodarowania owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem oraz  zagadnieniom związanym z uruchomieniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (FEAD). Dyskutowano też o możliwościach pomocy humanitarnej Ukrainie wobec trwającego tam konfliktu zbrojnego i narastających  problemów społecznych. W godzinach popołudniowych dyrektorzy Caritas udali się do Bazyliki Katedralnej w Kielcach, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana. W homilii biskup zachęcał do naśladowania patrona dnia św. o. Pio w dążeniu do świętości przez wierność Krzyżowi i niesienie miłosierdzia. Wyraził też wdzięczność za dzieła podejmowane przez Caritas w Polsce. Po liturgii Prezydent Kielc Wojciech Lubawski gratulował Caritas Diecezji Kieleckiej, która obchodzi Jubileusz 25-lecia swej działalności i wyraził słowa uznania dla pracy ks. dyrektora Stanisława Słowika. .Pierwszy dzień obrad zakończył się wizytą w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas w Kaczynie, który prowadzony jest we współpracy z Fundacją Pomost. Uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Ośrodka, który w ostatnim czasie przeszedł znaczną modernizację.

Drugi dzień rozpoczął się Eucharystią w kaplicy Domu w Skorzeszycach sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mariana Florczyka. Obrady wypełnił referat ks. Przemysława Drąga, reprezentanta Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny i dyskusja o możliwościach wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej. Dalszą część spotkania poświęcono planom działań na najbliższy rok. W związku z Jubileuszem 25-lecia Caritas Polska i wielu Caritas diecezjalnych, decyzją Zgromadzenia rok 2015 będzie przeżywany jako Rok Caritas.  Odbędzie się wtedy wiele wydarzeń przybliżających szeroki zakres działań charytatywnych podejmowanych przez Caritas w trosce o bliźnich w potrzebie. Obrady podsumował dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz oraz Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP bp Jan Zając.

Free business joomla templates