JGLOBAL_ARTICLES

Goście z Francji z wizytą w Klubach Integracji Społecznej Caritas

Na zaproszenie Caritas Diecezji Kieleckiej w dniach 8-12 września br. przebywali w regionie Jean de Bodman i Patrick Boulte ze stowarzyszenia  Solidarités Nouveles face au Chômage z Francji. Jest to organizacja, która działa od 30 lat na terenie Francji w obszarze pomocy osobom bezrobotnym. Goście dzieląc się swym doświadczeniem przybliżali założenia metody towarzyszenia, którą posługują się w swej działalności, opowiadali o funkcjonowaniu grup solidarnościowych oraz o  współpracy z innymi organizacjami i urzędami działającymi w obszarze wsparcia osób bezrobotnych. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli SNC odbyły się w Klubach Integracji Społecznej Caritas w Sędziszowie, Jędrzejowie, Busku- Zdroju i Kielcach. Współpraca z  francuskim stowarzyszeniem odbywa się w ramach komponentu ponadnarodowego w projekcie „Czas na zmiany”. W marcu br. przedstawiciele Caritas Kieleckiej przebywali z wizytą studyjnej w Paryżu, gdzie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez SNC. Nowatorska metody pracy z osobami bezrobotnymi już jest wdrażana w Klubach Integracji Społecznej prowadzonych przez Caritas. Mamy nadzieję na jej upowszechnienie i  poszerzenie palety działań na rzecz osób bezrobotnych.

Projekt „Czas na zmiany” realizowany jest na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        

         

Free business joomla templates