JGLOBAL_ARTICLES

Około 850 dzieci wypoczywało na koloniach Caritas

W okresie wakacji 2014 roku Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała 10 turnusów dla ponad 650 dzieci i młodzieży z  diecezji kieleckiej oraz 200 z Białorusi z rodzin polonijnych. Podczas kolonii realizowano program „Polska. Nasza Ojczyzna” o charakterze historyczno-obywatelskim, który został opracowany przez wolontariuszy Caritas we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach (Wzgórze Zamkowe).

Program zawierał elementy związane z kultywowaniem tradycji regionu, upamiętnieniem rocznic obchodzonych w 2014 roku, duchem patriotyzmu mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. Głównym założeniem programu było zaktywizowanie dzieci i młodzieży do działania w ramach projektu w zespołach: historycznym, biologicznym, geograficznym, socjologicznym, artystycznym, promocji regionu świętokrzyskiego. W realizację programu wplecione zostały elementy wychowawcze i profilaktyczne przygotowujące młodego człowieka do podejmowania mądrych życiowych wyborów w duchu wartości ewangelicznych.

Nad bezpiecznym wypoczynkiem czuwała wykwalifikowana kadra złożona z kierowników, księży, pielęgniarek, ratowników wodnych oraz wychowawców. Zdecydowana większość opiekunów pełniła swą posługę jako wolontariusze. W ramach kolonii dzieci zapewnione miały: przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz różnorodne formy spędzania czasu wolnego takie jak wycieczki krajoznawcze, spacery
i rajdy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zadbano także o podstawowe wyposażenie w postaci wyprawki kolonijnej. Dzieci wypoczywały w atrakcyjnych turystycznie miejscach: w Karpaczu Rabce-Zdrój, Wisełce nad Morzem Bałtyckim i w  Kaczynie k. Kielc.

Wakacyjna akcja kolonijna Caritas Kieleckiej jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć  w regionie świętokrzyskim, dostępnym bez odpłatności ze strony rodzin ubogich i wykluczonych. Środki Caritas na ten cel pochodzą głównie z ofiar Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dotacje pozyskane zostały z Kuratoriów Oświaty w Kielcach i Krakowie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz samorządów gmin m.in. Jędrzejów, Słomniki, Miechów, Koszyce, Bieliny, Wodzisław i Kielce. Jeden z turnusów zostały zorganizowany we współpracy i przy finansowym wsparciu Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” z Buska- Zdroju

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia Wakacyjnej Akcji Caritas.

 

Free business joomla templates