JGLOBAL_ARTICLES

Zostań darczyńcą "Skrzydeł"

Wraz z nowym rokiem szkolnym Caritas Diecezji Kieleckiej uruchamia  nową  edycję  Programu „Skrzydła”. Celem działań jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, którzy wymagają wsparcia z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie.

Pomoc polega na comiesięcznych wpłatach sugerowanej kwoty darowizny 150,00 zł lub innej w zależności od woli darczyńcy. Środki te stanowią swego rodzaju stypendium i przeznaczone są na dożywianie w szkole, zakup podręczników i artykułów szkolnych, opłacenie dojazdów do szkoły, korepetycje i inne wydatki związane z edukacją.

Od początku trwania programu wzięło w nim udział  ponad 300 dzieci i młodzieży z Diecezji Kieleckiej. Na wsparcie w nowym roku szkolnym 2014/15 oczekuje kilkanaścioro dzieci, a kolejne wnioski  jeszcze spływają.  

Więcej informacji o programie w zakładce Program "Skrzydła".

 

Free business joomla templates